ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εγγραφή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO

Το 2013 η Ελλάδα, σε συνεργασία με τις Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Μαρόκο, Πορτογαλία, ενέγραψαν στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO την μεσογειακή διατροφή διότι *«Η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων, τελετουργιών, συμβόλων και παραδόσεων σχετικά με τις καλλιέργειες, τη συγκομιδή, την αλιεία, την κτηνοτροφία, τη διατήρηση, τη μεταποίηση, το μαγείρεμα και ιδιαίτερα την κατανομή και κατανάλωση τροφίμων.»
*Τα πλάγια γράμματα αποτελούν αυτούσιο περιεχόμενο από πηγές και βιβλιογραφία.

Μελέτη των επτά χωρών

Για την εγγραφή στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO σημαντικό ρόλο έπαιξε η Μελέτη των επτά χωρών που εκπόνησε και διηύθυνε ο Αμερικανός επιστήμονας Δρ Ancel Keys.

Ο Δρ Ancel Keys μελέτησε την επίδραση της δίαιτας στην υγεία και μαζί με τους συνεργάτες του ερεύνησαν το κατά πόσο η συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και εγκεφαλικών επηρεάζεται από την σύσταση της δίαιτας και την περιεκτικότητα της σε λιπαρά. Γι' αυτόν τον λόγο μελετήθηκε η εμφάνιση ή όχι καρδιαγγειακών νοσημάτων σε σχέση με τον τρόπο ζωής, σε περίπου 13.000 μεσήλικες άνδρες, δεκαοκτώ περιοχών σε επτά διαφορετικές χώρες.

Οι χώρες αυτές ήταν οι μεσογειακές Ελλάδα (η έρευνα έγινε στην Κρήτη αρχικά και στη συνέχεια και στην Κέρκυρα), Ιταλία και Σερβία (τότε Γιουγκοσλαβία) και από τον υπόλοιπο κόσμο η Ιαπωνία, η Φιλανδία, η Ολλανδία και οι ΗΠΑ.

Μετά από έρευνες αρκετών δεκαετιών η Μελέτη των επτά χωρών ολοκληρώθηκε και από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι οι κάτοικοι των μεσογειακών χωρών και ιδιαίτερα οι ελληνικές ομάδες είχαν γενικά καλύτερη υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους κατοίκους των υπόλοιπων χωρών έχοντας τα χαμηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών νοσημάτων και θανάτων από τις υπόλοιπες ομάδες της μελέτης.

Τα παραπάνω ευρήματα αποδόθηκαν στον τρόπο ζωής και στις διατροφικές συνήθειες των μεσογειακών λαών, δηλαδή στην μεσογειακή διατροφή.

Αναλυτική περιγραφή στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Σύμφωνα με την Αναλυτική περιγραφή στο Δελτίο στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (ΥΠΠΟ, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) Με τον όρο Μεσογειακή Διατροφή, που εισήχθη από τις επιστήμες της υγείας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, περιγράφονται τα κοινά χαρακτηριστικά των διαφορετικών παραδοσιακών/τοπικών διατροφικών συστημάτων της Μεσογείου.

Κύριο στοιχείο της Μεσογειακής Διατροφής είναι η εκτεταμένη κατανάλωση ελαιολάδου.


Επίσης, η άφθονη κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, οσπρίων και ανεπεξέργαστων υδατανθράκων, η μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών, ψαριών και οίνου, καθώς και η περιορισμένη πρόσληψη κόκκινου κρέατος και κορεσμένων λιπαρών.

Σύγχρονες ιατρικές και επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι η Μεσογειακή Διατροφή, λόγω των τροφών που τη συνθέτουν και των συνδυασμών τους, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Πυραμίδα μεσογειακής διατροφής

Τον Ιούνιο του 1995, δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό The American Journal of Clinical Nutrition, v. 61, i. 6, σ. 1402S–1406S το άρθρο Mediterranean diet pyramid: a cultural model for healthy eating των επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Harvard, W. C. Willett, F. Sacks, Aντωνίας Τριχοπούλου, G. Drescher, A. Ferro-Luzzi, E. Helsing και Δημήτρη Τριχόπουλου.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, η οποία βασίζεται στις διατροφικές παραδόσεις της Ελλάδας και της Ν. Ιταλίας της δεκαετίας του 1960 και περιγράφει ένα πρόγραμμα διατροφής ελκυστικό μεν για τις γεύσεις του, ωφέλιμο δε για την υγεία.

Τα χαρακτηριστικά αυτού του διατροφικού μοντέλου φαίνονται συνοπτικά στην Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής.
enkardia_diet_big
Σε αυτό το πρόγραμμα διατροφής το ελαιόλαδο είναι απαραίτητο στην καθημερινή δίαιτα αποτελώντας την κύρια πηγή λίπους με μεγάλο όφελος για την υγεία επειδή η κατανάλωση του συνεπάγεται υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά οξέα και κυρίως μονοακόρεστα, τα οποία μειώνουν την ολική και την LDL («κακή») χοληστερόλη, ενώ δεν επηρεάζουν την προστατευτική HDL («καλή χοληστερόλη»).

Η υψηλή περιεκτικότητα του ελαιόλαδου στην αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε, είναι ένας ακόμα λόγος που το καθιστά τρόφιμο με αδιαμφισβήτητη θρεπτική αξία.

Ισχυρισμοί Υγείας

Το ελαιόλαδο, στο πλαίσιο ισορροπημένης μεσογειακής διατροφής, λειτουργεί προστατευτικά και σε μια πληθώρα ασθενειών με βάση τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, «ισχυρισμός υγείας» είναι κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ μιας κατηγορίας τροφίμων, ενός τροφίμου ή ενός συστατικού του και της υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό 1924/2006, απαγορεύονται οι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή και εάν δεν περιλαμβάνονται σε κατάλογο επιτρεπόμενων ισχυρισμών.

Επομένως, οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας, εγκρίνονται με πολύ αυστηρά κριτήρια αφού βασίζονται και τεκμηριώνονται από γενικώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και δεν είναι συχνοί.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ (Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) οι ισχυρισμοί υγείας μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί, περιλαμβάνονται στους καταλόγους των εγκεκριμένων ισχυρισμών που προβλέπονται στα άρθρα 13 & 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006 και συνάδουν με τους γενικούς και ειδικούς όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό.

Οι εγκεκριμένοι ισχυρισμοί υγείας μαζί με τους όρους χρήσης τους αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 432/2012.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 432/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, το ελαιόλαδο επιτρέπεται να προβάλλει τους εξής ισχυρισμούς υγείας:

Πολυφαινόλες ελαιόλαδου
Οι πολυφαινόλες ελαιόλαδου συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες
Ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για το ελαιόλαδο το οποίο περιέχει τουλάχιστον 5 mg υδροξυτυροσόλης και παραγώγων της (π.χ. σύμπλοκο ελαιοευρωπαΐνης και τυροσόλης) ανά 20 g ελαιολάδου.
Για να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός αυτός, θα πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή η πληροφορία ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 20 g ελαιολάδου.
Οι σειρές Ultra Premium και Premium του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου EnKardia περιέχει 8-10 mg πολυφαινόλες στα 20 γρ., ποσότητα πολύ υψηλότερη από το όριο. Η προστασία των λιπιδίων του αίματος από τις οξειδώσεις είναι γνωστό ότι προστατεύει από την δημιουργία αθηρωματικών πλακών, οι οποίες συνδέονται με καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλική λειτουργία.

Ultra Premium σειρά: Αποτελέσματα

Premium σειρά: Αποτελέσματα

Βιταμίνη Ε (α-Τοκοφερόλη)

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
Ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που αποτελούν τουλάχιστον πηγή βιταμίνης Ε όπως αναφέρεται στον ισχυρισμό ΠΗΓΗ [ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ (-ΩΝ)] ΚΑΙ/ή [ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ(-ΩΝ) ΑΛΑΤΟΣ(-ΩΝ)], όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού 1924/2006.
Aυτό, αν και δεν είναι συνηθισμένο στα ελαιόλαδα, συμβαίνει στις σειρές Ultra Premium και Premium του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου enkardia.

Ultra Premium σειρά: Αποτελέσματα

Premium σειρά: Αποτελέσματα

Μονοακόρεστα και/ή πολυακόρεστα λιπαρά οξέα


Η αντικατάσταση κορεσμένων λιπαρών από ακόρεστα λιπαρά στη διατροφή συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα - [τα MUFA και PUFA είναι ακόρεστα λιπαρά]

Ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά οξέα όπως αναφέρεται στον ισχυρισμό ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ, όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.
Ο ισχυρισμός αυτός αναγράφεται για παρουσία μονοάκορεστων λιπαρών πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό, το οποίο το ελαιόλαδο (όλα τα ελαιόλαδα) υπερβαίνει κατά πολύ.

Η διατήρηση της χοληστερίνης στο αίμα, σε φυσιολογικά επίπεδα είναι βασικός παράγοντας υγείας.
Ο ισχυρισμός αφορά όλες τις σειρές (Ultra Premium, Premium και Traditional) του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου EnKardia.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των πιστοποιημένων εργαστηρίων τόσο η σειρά Ultra Premium όσο και η σειρά Premium του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου EnKardia πληρούν τις προδιαγραφές, όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία, για την αναγραφή των παραπάνω ισχυρισμών υγείας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ULTRA PREMIUM ΣΕΙΡΑ

reamore-enkardiaoil

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΟΞΥΤΗΤΑΣ
Κ
ΔΚ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε
reamore-enkardiaoil

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

PREMIUM ΣΕΙΡΑ

reamore-enkardiaoil

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

reamore-enkardiaoil

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΟΞΥΤΗΤΑΣ
Κ
ΔΚ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε
Ελληνικά